Publisert 2022

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-723-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Iversen, Audun; Ziegler, Friederike; Rotabakk, Bjørn Tore

Serier : Nofima rapportserie 21/2022

År : 2022

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Bærekraft

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten undersøker økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks. Effektene belyses gjennom eksempler på to viktige varestrømmer, laks til Europa med trailer og flyfraktet laks til Asia. Superkjøling av laks kan bidra til reduserte utslipp av klimagasser og betydelige kostnadsbesparelser ved at man reduserer bruk av is. Ved å eliminere behovet for is i kassene kan kassene fylles med inntil 20 % mer fisk. Utslippene og kostnadene til emballasje og transport kan dermed reduseres tilsvarende. I første omgang kan utslipp og kostnader reduseres for de store volumene som går til Europa med trailer og med fly til Asia og USA, men superkjøling kan også i fremtiden erstatte en større del av flyfrakten til USA, og muligens Asia, om holdbarheten forlenges tilstrekkelig. Økt kvalitet og økt holdbarhet styrker argumentene for superkjøling ytterligere.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen