Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-910-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Rotabakk, Bjørn Tore

Serier : Nofima rapportserie 35/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Bakgrunnen for forsøket var å se på muligheten av å benytte seg av umiddelbar sløying og filetering på ubløgget fisk med etterfølgende spyling av fileten for å korte ned prosesseringstiden for torsk betraktelig uten at det ble mer blod i fileten. I tillegg ville man undersøke hvilken effekt superkjøling hadde på krymping av fileten og drypptap. Forsøkene ble gjennomført hos Brødrene Larsen eft. (SF-185) 10.-11. november 2009, med analyse ved Nofima Norconserv AS 18. november 2009

Kontaktpersoner: