Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-661-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Rotabakk, Bjørn Tore; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Skåra, Torstein; Iversen, Audun

Serier : Nofima rapportserie 44/2020

År : 2020

Forskningsområder

Fisk i oppdrett

Økonomi og lønnsomhet

Bærekraft

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten dokumenterer dagens produksjon av laks fra et teknologisk, miljø og økonomisk perspektiv. Dagens produksjon av laks er tilpasset bruken av is som kjølemedie, og det er potensiale for bedre metoder for innfrysing av laks. Undersøkelsene viser at ved å gå over fra fly frakt til transport med båt så halveres klimaavtrykket til laksen. Man kan i tillegg redusere med ytterligere 20 % ved å transportere filet i stedet for sløyd laks. Transportkostnadene på vei/bane til Europa utgjør bare 4 % av totalkostnaden, med båt til Asia kan man spare 85 % av transportkostnaden til flyfrakt.

Kontaktpersoner: