Nofima rapportserie

Klimaavtrykk, økonomi og teknologi knyttet til oppdrettslaks – Dokumentasjon av dagens status på ferskt og fryst produkt til Asia og ferskt produkt til Europa

Rotabakk, Bjørn Tore; Bergman, Kristina; Ziegler, Friederike; Skåra, Torstein; Iversen, Audun

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 44/2020

Antall sider: 14

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-661-0

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Denne rapporten dokumenterer dagens produksjon av laks fra et teknologisk, miljø og økonomisk perspektiv. Dagens produksjon av laks er tilpasset bruken av is som kjølemedie, og det er potensiale for bedre metoder for innfrysing av laks. Undersøkelsene viser at ved å gå over fra fly frakt til transport med båt så halveres klimaavtrykket til laksen. Man kan i tillegg redusere med ytterligere 20 % ved å transportere filet i stedet for sløyd laks. Transportkostnadene på vei/bane til Europa utgjør bare 4 % av totalkostnaden, med båt til Asia kan man spare 85 % av transportkostnaden til flyfrakt.