DeList vil undersøke mulige forebyggende tiltak for dekontaminering av laks og ørret for å redusere forekomsten av listeria.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2023

Slutt

31. jan 2025

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Bakgrunn

Flere studier de siste årene viser funn av Listeria monocytogenes ved opptil 10 % av norske lakseslakteriene og videreforedlingsbedrifter. Funn gjøres ofte i miljøet og på utstyr, men det har vært lav forekomst på fisk, fileter og fiskeprodukter generelt, også på laks og ørret. Listeria er likevel en utfordring for næringen, da konsekvensene kan være store.

Funn av listeria i sjømatprodukter har forårsaket en rekke produkt-tilbakekallelser i de senere år. I tillegg til mulig eksponering av forbrukere for listeria, vil også tilbaketrekking av produkter grunnet listeria være en økonomisk belastning for dem det gjelder, og det vil også kunne medføre økt matsvinn dersom disse produktene må kastes/destrueres.

Det kan og bør gjøres tiltak på ulike nivåer for å minimere utbredelsen av listeria i lakse- og ørretnæringen. I dette prosjektetet vil en teste (forebyggende) tiltak for dekontaminering som generelt reduserer bakteriefloraen, inkl. listeria med fra 0,5 til 2 log enheter (30–99 %), og undersøke metoder for dekontaminering av laks og ørret og deres produkter til bruk ved positive listeria-funn. Produkter som skal brukes til humant konsum, må dekontamineres i prosesser som sikrer høy inaktivering av listeria. 

Det finnes flere metoder og teknologier for dekontaminering av laks og ørret og deres produkter, som kan gi mer enn 5 log (>99,999 %) inaktivering av listeria.

Resultatene vil gi kunnskap om dekontamineringsmetoder og -teknologier for å drepe og hemme listeria i laks og ørret og deres produkter.

Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke effekten og egnetheten av ulike metoder og teknologier separat eller i kombinasjon for dekontaminering av laks og ørret og fiskeprodukter (av disse) med listeria.

Verdt å vite

Publikasjoner