Vitenskapelig artikkel

Extending shelf life of desalted cod by high pressure processing

Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2021

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1466-8564
Elektronisk: 1878-5522

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI