Publisert 2022

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-730-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Rotabakk, Bjørn Tore; Petrich, Chris; Lerfall, Jørgen

Serier : Nofima rapportserie 28/2022

År : 2022

Forskningsområder

Emballasjeløsninger

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det ble gjennomført en komparativ studie hos villfiskforedlere, lakseslakteri, transportbyrå og tilsynsmyndigheter i Irland, Island og Færøyene der man diskuterte problemstillingen rundt avrenning fra lastebiler som transporterer fersk fisk på is. Disse tre landene ble valgt, siden de har både fangst av villfisk, samt har oppdrett av laks. I tillegg representerer de land innenfor og utenfor EU. Det var til dels store forskjeller mellom hvilket fokus dette fenomenet hadde i de tre landene. I Irland var det tilnærmet ingen oppmerksomhet knyttet til avrenning, der hverken publikum eller myndigheter gav det noen oppmerksomhet. På Island var det forbud mot å la det renne ut på veien, og det var påbudt for lastebiler som transporterte fersk fisk å ha montert oppsamlingstanker på lastebilene. De hadde derimot ikke noe ordnet system på hvor tankene skulle tømmes, og det var heller ikke mye fokus på fra myndighetenes side på at dette ble overholdt. Tilsynelatende førte dette til at mange ikke lukket ventilen på oppsamlingtanken. På Færøyene var det forbud og krav til oppsamling for laksetransport. Dette skyldes frykt for smitte av ILA til villfisk i færøyske vassdrag. Til forskjell fra Island, så har de organisert oppsamling, og vannet desinfiseres før det slippes ut.

Kontaktpersoner: