Vitenskapelig artikkel

Quality characteristics and consumer acceptance of diploid and triploid cold smoked Atlantic salmon reared at 5, 10 and 15 C

Lerfall, Jørgen; Skuland, Aase Vorre; Skare, Even Flønes; Hasli, Pål Rune; Rotabakk, Bjørn Tore

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 85, p. 45–51, 2017

Utgiver: Academic Press

Utgave: Part A

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI