Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-085-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lorentzen, Grete; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore

Serier : Nofima rapportserie 21/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

På oppdrag for FHF er holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) studert. Målet har vært å komme frem til en anbefalt holdbarhet og i tillegg vise et grunnlag for en fremtidig QIM-analyse som en alternativ måte å fastsette holdbarhet på. Cluster av kongekrabbe ble produsert ved Storbukt Fiskeindustri AS i Honningsvåg. Deretter ble clusterne lagret i 14 døgn på 4 °C og analysert med hensyn på mikrobiologi, sensorikk, farge, pH og salt. En totalvurdering av resultatene viser at kjøtt i legger har en holdbarhet på 8 døgn, mens kjøtt fra skulder har en holdbarhet på 5 døgn. Det er imidlertid lite praktisk for industrien å operere med to holdbarheter på ett produkt. Derfor anbefales en holdbarhet på 5 døgn for kjølt cluster av kongekrabbe produsert under de samme betingelsene som i dette forsøket. I en fremtidig QIM-analyse, viser resultatene at lukt i skulderdelen gir en klar indikasjon på produktets totale kvalitet. Dette vil være viktig ved bruk av en fremtidig QIM analyse.

Kontaktpersoner: