Hvordan kan fiskekaker og annen fiskemat bli enda saftigere? Det skal prosjeket gi svar på.
Hvordan kan fiskekaker og annen fiskemat bli enda saftigere? Det skal prosjeket gi svar på. Foto: Lofotprodukt

JuicyFish

Økt bærekraft og konkurransedyktighet gjennom kvalitetsoptimalisering av prosessert sjømat

 Prosessteknologi  

I dette prosjektet jobber vi for at fiskeprodukter skal holde seg enda saftigere ved at de slipper mindre væske både i produksjonen og i emballasjen.

Tidspunkt:10. juni 2015 – 10. juni 2018
Finansiering: Regionalt forskningsfond Nord-Norge
Samarbeid:Lofotprodukt AS, Fjordland AS, Fjordkjøkken AS
Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Tore Rotabakk

Den overordnede idéen er å gi økt produktkvalitet i fiskeprodukter og mindre svinn i produksjon, i butikk og hos forbruker. Visjonen er å oppnå saftige produkter uten væskeslipp under prosessering og uten at væske skilles ut i emballasjen på vei fram til forbruker – Nullvisjon for væsketap.

Redusert væsketap gjennom optimalisering i hele verdikjeden vil gi bedriftene økt markedsfortrinn og verdiskapningspotensiell i form av bedre produktkvalitet og mindre økonomisk tap, samt ny mulighet til å drive mer bærekraftig og effektiv produksjon og oppnå bedre utnyttelse av råstoffet.

Væsketap er en felles utfordring for bedriftene som produserer og leverer fiskeprodukter. Det store væsketapet kan forekomme i flere produksjonsledd og/eller under lagring, og det er viktig å se på hele verdikjeden for å kunne løse utfordringen.

For å oppnå nullvisjon for væsketap fra sjømat er det behov for:

  • Bedre produktkvalitet for fiskeprodukter
  • Bred kunnskapsplattform om når/hvor i verdikjeden væsketap skjer og hvorfor.
  • Prosessoptimalisering, evt. ny teknologiløsning for redusert væsketap langs hele verdikjeden:
    • Optimal råstoffutnyttelse
    • Optimal forbehandling og prosesseringsmetoder
    • Optimal produktemballering og lagringsbetingelser

Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke prosessbetingede og/eller fysiologiske faktorer som påvirker væskeslipp og prøve ut tiltak som bringer oss nærmere nullvisjonen for væskeslipp.

Prosjektgruppen som jobber i JuicyFish: f.v. Izumi Sone (Nofima), Line Bach Christensen (Nofima), Maria Mikkelsen (Lofotprodukt), Trygve Lydersen (Lofotprodukt), Martin Sunde (Fjordkjøkken), Øivind Fosvold (Fjordland), Knud Søyland (Fjordland) og Christer Johansson (Lofotprodukt).

Prosjektgruppen som jobber i JuicyFish: f.v. Izumi Sone (Nofima), Line Bach Christensen (Nofima), Maria Mikkelsen (Lofotprodukt), Trygve Lydersen (Lofotprodukt), Martin Sunde (Fjordkjøkken), Øivind Fosvold (Fjordland), Knud Søyland (Fjordland) og Christer Johansson (Lofotprodukt). Fotograf: Kristel Pedersen

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter