I dette prosjektet jobber vi for at fiskeprodukter skal holde seg enda saftigere ved at de slipper mindre væske både i produksjonen og i emballasjen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

10. jun 2015

Slutt

10. jun 2018

Finansiert av

RFF Nord-Norge - regionalt forskningsfond

Samarbeid

Lofotprodukt AS, Fjordland AS, Fjordkjøkken AS

Prosjektleder(e):

Bjørn Tore Rotabakk

Nullvisjon for væsketap

Den overordnede idéen er å gi økt produktkvalitet i fiskeprodukter og mindre svinn i produksjon, i butikk og hos forbruker. Visjonen er å oppnå saftige produkter uten væskeslipp under prosessering og uten at væske skilles ut i emballasjen på vei fram til forbruker – Nullvisjon for væsketap.

Redusert væsketap gjennom optimalisering i hele verdikjeden vil gi bedriftene økt markedsfortrinn og verdiskapningspotensiell i form av bedre produktkvalitet og mindre økonomisk tap, samt ny mulighet til å drive mer bærekraftig og effektiv produksjon og oppnå bedre utnyttelse av råstoffet.

Væsketap er en felles utfordring for bedriftene som produserer og leverer fiskeprodukter. Det store væsketapet kan forekomme i flere produksjonsledd og/eller under lagring, og det er viktig å se på hele verdikjeden for å kunne løse utfordringen.

For å oppnå nullvisjon for væsketap fra sjømat er det behov for:

  • Bedre produktkvalitet for fiskeprodukter
  • Bred kunnskapsplattform om når/hvor i verdikjeden væsketap skjer og hvorfor.
  • Prosessoptimalisering, evt. ny teknologiløsning for redusert væsketap langs hele verdikjeden:
    • Optimal råstoffutnyttelse
    • Optimal forbehandling og prosesseringsmetoder
    • Optimal produktemballering og lagringsbetingelser

Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke prosessbetingede og/eller fysiologiske faktorer som påvirker væskeslipp, og prøve ut tiltak som bringer oss nærmere nullvisjonen for væskeslipp.

Prosjektgruppen som jobber i JuicyFish: f.v. Izumi Sone (Nofima), Line Bach Christensen (Nofima), Maria Mikkelsen (Lofotprodukt), Trygve Lydersen (Lofotprodukt), Martin Sunde (Fjordkjøkken), Øivind Fosvold (Fjordland), Knud Søyland (Fjordland) og Christer Johansson (Lofotprodukt).
Prosjektgruppen som jobber i JuicyFish: f.v. Izumi Sone (Nofima), Line Bach Christensen (Nofima), Maria Mikkelsen (Lofotprodukt), Trygve Lydersen (Lofotprodukt), Martin Sunde (Fjordkjøkken), Øivind Fosvold (Fjordland), Knud Søyland (Fjordland) og Christer Johansson (Lofotprodukt). Fotograf: Kristel Pedersen