Rapport

Forlengelse av prerigortid for laks ved superkjøling

Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn I; Rotabakk, Bjørn Tore

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: SINTEF Fiskeri og havbruk AS

Utgave: A 27085

Antall sider: 19

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-14-05886-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV

Levende fisk transport med utslipp av brønnbåtvann i sjø og påfølgende lagring i ventemerder er en stor risikofaktor for sykdomsspredning mellom merder. I forbindelse med utvikling av slaktebåten "Tauranga" er det behov for å undersøke om rask ned kjøling kan ha positiv (forlenge) prerigor tiden for laks. Rask temperaturendring kan påvirke de enzymatiske prosesser i fiskemuskelen og gi en forlenget prerigor tid. Dette er viktig å kartlegge for å se hvor lang føringstid slaktebåten kan ha, noe som vil utvide bruken av båten. Resultatene fra prosjektet viste at lav temperatur (-1 til 0°C) ikke har noen effekt i forhold til å forlenge
prerigortiden.