Relatert innhold

  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Sten Ivar Siikavuopio har 132 publikasjoner ved Nofima:

First observation of seasonal variations in the meat and co-products of the snow crab (Chionoecetes opilio) in the Barents Sea

Solstad, Runar Gjerp; Descomps, Alexandre; Siikavuopio, Sten Ivar; Karstad, Rasmus Tørnes; Vang, Birthe; Dragøy, Ragnhild

2021

Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten

2021

Comparative quality evaluation of processed clusters obtained from red king crab (Paralithodes camtschaticus) typical of spring and autumn harvests in the Barents Sea

Lian, Federico; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Lindberg, Stein-Kato; Lorentzen, Grete Elisabeth

2021

Varmebehandling av snøkrabbecluster

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Martinsen, Gustav; Siikavuopio, Sten Ivar

2021

Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet

Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth

2021

Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019

Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette

2020

Effects of short-term starvation periods on flesh quality in Arctic charr (Salvelinus alpinus) in different seasons

Imsland, Albert; Roth, Bjørn; Christensen, Line Bach; Siikavuopio, Sten Ivar; Foss, Atle

2020

Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold

Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle

2020

Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport

Hustad, Anette; Vang, Birthe; Eilertsen, Hans Christian; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Svalheim, Ragnhild Aven; Hansen, Espen Holst; Svenning, Jon Brage; Kousoulaki, Katerina; Whitaker, Ragnhild

2020

Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar

2020

Effect of freezing methods, frozen storage time, and thawing methods on the quality of mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Hustad, Anette; Lian, Federico; Grip, Adrian Eyser; Schrødter, Espen; Medeiros, Tatiana; Siikavuopio, Sten Ivar

2020

Verdens fremste på krabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; Lorentzen, Grete Elisabeth

2019

Temperature selection and the final thermal preferendum of snow crab (Chionoecetes opilio, Decapoda) from the Barents Sea

Siikavuopio, Sten Ivar; Bakke, Snorre; Sæther, Bjørn-Steinar; Thesslund, Tina; Christiansen, Jørgen Schou

2019

Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica

2019

Effect of freezing-thawing on weight loss, melanosis, and microbial growth in mildly cooked snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lorentzen, Grete Elisabeth; Lian, Federico; Røhme, Amalie Agersborg; Johannessen, Eirin; Grastveit, Karen Vanglo; Grip, Adrian Eyser; Siikavuopio, Sten Ivar

2019

Kongekrabbens vandring fra øst mot vest: hva kan vi lære av fangsthistorikk?

Nilsen, Kåre Tormod; Siikavuopio, Sten Ivar; Aune, Magnus

2019

Thermal behaviour of edible crab Cancer pagurus Linnaeus, 1758 in coastal Norway

Bakke, Snorre; Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou

2019

Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip; Lorentzen, Grete Elisabeth

2019

Exploring the effect of inhibitors, cooking and freezing on melanosis in snow crab (Chionoecetes opilio) clusters

Lian, Federico; Måge, Ingrid; Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Øverbø, Kersti; Vang, Birthe; Lindberg, Diana

2018

Uttesting av agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio)

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre

2018

Forbedring av kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske. Faglig sluttrapport

Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Haugan, Erling; Gomez, David Izquierdo; Thesslund, Tina; Hustad, Anette

2018

A Guide to the Sea Urchin Reprodctive Cycle and Staging Sea Urchin Gonad Samples - Second Edition

James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug

2018

Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar

2018

Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth

2017

Current status of the Red King Crab (Paralithodes camtchaticus) and Snow Crab (Chionoecetes opilio) industries in Norway

Lorentzen, Grete Elisabeth; Voldnes, Gøril; Whitaker, Ragnhild; Kvalvik, Ingrid; Vang, Birthe; Solstad, Runar Gjerp; Thomassen, Marte Renate; Siikavuopio, Sten Ivar

2017

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle

2017

Ørretens egg tar opp kampen med laks

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar

2017

First observations of temperature tolerances of adult male snow crab (Chionoecetes opilio) from the Barents Sea population and the effects on the fisheries strategy

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Sæther, Bjørn-Steinar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

2017

Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica

2017

Evaluation of protein hydrolysate of by-product from the fish industry for inclusion in bait for longline and pot fisheries of Atlantic cod

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Stenberg, Even; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar

2017

Holding wild Snow crab, Chionoecetes opilio: Effects of stocking density and feeding on survival and injury

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Stein Harris

2017

Report 15/2018 - Amended Version - Norwegian summary

James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

2016

Uttesting av nytt kunstig agn til teine- og linefiske etter torsk

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stormo, Svein Kristian

2016

Seafood from Norway - Food safety

Lorentzen, Grete Elisabeth; Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild

2016

Effekt av vanntemperatur på overlevelse, adferd og oksygenforbruk hos snøkrabbe (Chionoecetes opilio)

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

2016

Uttesting av kunstig agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio)

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Sæther, Bjørn-Steinar; Thesslund, Tina

2016

Rapport/Report 15/2016 Norsk sammendrag

James, Philip; Noble, Chris; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

2016

Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald

2016

Ørretrogn til konsum

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Kalberg, Monica

2016

Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar

2016

Holding wild caught red king crab, Paralithodes camtschaticus: effects of stocking density and feeding on survival and meat content

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle

2016

Mobiliserer for snøkrabbe

Whitaker, Ragnhild; Siikavuopio, Sten Ivar

2015

Thermal behaviour and the prospect spread of an invasive benthic top predator onto the Euro-Arctic shelves

Christiansen, Jørgen Schou; Sparboe, Maria; Sæther, Bjørn-Steinar; Siikavuopio, Sten Ivar

2015

Temperature preference of juvenile Arctic charr originating from different thermal environments

Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Johnsen, Helge K.; Evensen, Tor Hatten; Knudsen, Rune

2014

Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

Bakke, Snorre; James, Philip; Woll, Astrid Kari; Siikavuopio, Sten Ivar; Midling, Kjell Øyvind

2014

Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behaviour, bait characteristics and development of alternative baits

Løkkeborg, Svein; Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Utne-Palm, Anne Christine; Ferter, Keno

2014

Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

2014

Status of Arctic Charr (salvelinus alpinus) Farming in Norway, Sweden and Iceland

Sæther, Bjørn-Steinar; Siikavuopio, Sten Ivar; Thorarensen, Helgi; Brännäs, Eva

2013

Effects of high temperature on the growth of European whitefish (Coregonus lavaretus L.)

Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Sæther, Bjørn-Steinar; James, Philip

2013

Rapport/Report 30/2012 Norsk sammendrag

James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar

2012

Rapport/Report 13/2012 norsk oppsummering

James, Philip; Siikavuopio, Sten Ivar

2012

Biprodukter fra kongekrabbe (Paralithodes Camtschaticus)

Stenberg, Even; Siikavuopio, Sten Ivar; Gildberg, Asbjørn; Mundheim, Harald; Jakobsen, Ronny Andre

2012

Effects of size and temperature on growth and feed conversion of juvenile green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Sæther, Bjørn-Steinar; Lysne, Hege; Samuelsen, Tor Andreas; Mortensen, Atle

2012

Enhanced growth of farmed Arctic charr (Salvelinus alpinus) following a short-day photoperiod

Gunnarsson, Snorri; Imsland, Albert; Siikavuopio, Sten Ivar; Árnason, Jón; Gústavsson, Arnþór; Thorarensen, Helgi

2012

Growth performance of European whitefish [Coregonus lavaretus (L.)] under a constant light and temperature regime

Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Sæther, Bjørn-Steinar

2012

Laks på krabbemenyen

Siikavuopio, Sten Ivar; Samuelsen, Tor Andreas

2011

Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

2011

Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro

2011

En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar

2010

En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett

Winther, Ulf; Ulgenes, Yngve; Heide, Morten; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar

2010

Effekt av temperatur på vekst, fôrinntak og vannbehov hos juvenile Drøbak-kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis)

Siikavuopio, Sten Ivar; Lysne, Hege; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas

2010

Startfôr til juvenil edelkreps (Astacus astacus)

Siikavuopio, Sten Ivar; Strand, Roger; Mundheim, Harald

2010

Recent Advances in Sea-Urchin Aquaculture in Norway

Hagen, Nils T.; Siikavuopio, Sten Ivar

2010

Fangst av kråkeboller ved bruk av ROV. Fullskala test av Seabed Harvester

Nilsen, Rune; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar

2009

Kongekrabbe – Evaluering av metoder for foredling.Kokeprosessen, farse og bruk av høytrykksprosessering

Kristoffersen, Silje; Siikavuopio, Sten Ivar; Dahl, Reidun Wenche; Jakobsen, Ronny Andre; Tidemann, Even

2009

Fangstbasert akvakultur. Tilvenning (weaning) av villtorsk til tørrfôr

Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Midling, Kjell Øyvind; Nilsen, Rune; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar

2009

Effects of a simulated short winter period on growth in wild caught Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) held in culture

Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Skybakmoen, Steinar; Uhlig, Christian; Haugland, Espen

2009

Coldwater RAS in an Arctic charr farm in Northern Norway

Skybakmoen, Steinar; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar

2009

Is the winter period a severe bottleneck of anadromous riverine Arctic charr parr?

Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune; Winger, Anja C; Kristoffersen, Roar

2009

Gyrodactylus salaris infecting allopatric Arctic charr Salvelinus alpinus fry: an experimental study of host survival

Winger, Anja C; Primicerio, Raul; Kristoffersen, Roar; Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune

2008

The suitability of anadromous Arctic charr as host and vector of the monogenean Gyrodactylus salaris

Knudsen, Rune; Adolfsen, Pål; Sandring, Stig; Kristoffersen, Roar; Siikavuopio, Sten Ivar; Rikardsen, Audun

2007

Smak og tekstur på kråkebollegonader. Forholdet mellom biokjemisk sammensetning og produktkvalitet

Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aksnes, Anders; Hope, Britt; Gebauer, Ruth; Carlehög, Mats

2006

Utprøving av industrielt agn til taskekrabbe (Cancer pagurus)

Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre

2004

Effect of chronic ammonia exposure on growth in juvenile Atlantic cod

Foss, Atle; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Evensen, Tor Hatten

2004

Effects of chronic nitrite exposure on gonad growth in green sea urchin, Strongolycentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Christiansen, Jørgen Schou; Nevermo, Ivar

2004

Utprøving av passive redskap til fangst av kråkebolle

Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre

2002

Røye i havbeite. Møkkelandsvassdraget og Finnmarksdelen

Svenning, Martin-Arne; Kristoffersen, Roar; Siikavuopio, Sten Ivar; Klemetsen, Anders

1995