Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-805-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Lysne, Hege; James, Philip John; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas

Serier : Nofima rapportserie 32/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er den første systematiske undersøkelsen av temperaturens betydning på vekst, fôrinntak og fôrutnyttelse hos juvenil Drøbak-kråkebolle. Det ble satt opp et forsøk hvor kråkeboller med en størrelse fra 0,5 gram til 30 gram ble holdt i individuelle kamre på konstante temperaturer fra 4 til 14 °C over 90 dager. Forsøket viste at temperatur har stor betydning for veksthastigheten hos juvenile Drøbak-kråkeboller. Generelt øker veksten kraftig opp til 10 °C for så å flate ut. Videre økte fôrinntak tilnærmet eksponentielt med økende temperatur. På bakgrunn av dette systematiske arbeidet er det utarbeidet en tabell over fôrinntak hos ulike størrelser av kråkeboller ved ulike temperaturer, en tabell som vil være et nyttig verktøy for kråkebolleoppdrettere. Ved å sammenlikne fôrinntak mot vekst kom vi frem til at kråkeboller uavhengig av størrelse har den beste fôrfaktor ved 10 °C. Ved å se alle resultater under ett anbefaler vi en temperatur på 10 °C for oppdrett av juvenile Drøbak-kråkeboller.

Kontaktpersoner: