Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-506-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina H.E.; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete

Serier : Nofima rapportserie 22/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hovedmålet med dette prosjektet er å 1) fremskaffe ny kunnskap om hvordan lagringstid og temperaturbetingelser påvirker kvalitet og dyrevelferd hos snøkrabbe, 2) dokumentere om snøkrabben har mulighet til å rømme fra teine som brukes i dag under kommersielt snøkrabbefiske. Våre undersøkelser viser at snøkrabbe kan levendelagres i minst to måneder i temperaturområdet 1 °C til 5 °C uten fôring uten at det går utover muskelmengde eller gi dødelighet. Forsøkene viser at krabbene under sult henter næring fra oppsparte energireserver fra hepatopankreas, som er krabbens svar på fiskelever som energilager. Årsaken til at de klarer seg så lenge uten mat er et svært lavt stoffskifte og lav aktivitet som gir et lavt energibehov. Denne kunnskapen er viktig for norsk snøkrabbenæring for å sikre høyest mulig overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under fangst, transport og levendelagring. Videre viser våre teineforsøk at snøkrabbene i liten grad har mulighet til å rømme fra teinene gitt at den har en skallbredde under 9 cm og veier mindre enn 300 g. Vi har også påvist at enkelte krabber er bærer av parasitten Hematodinium sp. Hematodinium, som hos snøkrabbe kan forårsake dødelighet og dårlig kjøttkvalitet. Vi har etablert en metode for dokumentasjon av parasitten. Vi har ingen grunn til å mistenke at Hematodinium-infeksjon er et stort problem i våre farvann per dags dato.

Kontaktpersoner: