Nofima rapportserie

Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina H.E.; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 22/2017

Antall sider: 36

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-506-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Hovedmålet med dette prosjektet er å 1) fremskaffe ny kunnskap om hvordan lagringstid og temperaturbetingelser påvirker kvalitet og dyrevelferd hos snøkrabbe, 2) dokumentere om snøkrabben har mulighet til å rømme fra teine som brukes i dag under kommersielt snøkrabbefiske.
Våre undersøkelser viser at snøkrabbe kan levendelagres i minst to måneder i temperaturområdet 1 °C til 5 °C uten fôring uten at det går utover muskelmengde eller gi dødelighet. Forsøkene viser at krabbene under sult henter næring fra oppsparte energireserver fra hepatopankreas, som er krabbens svar på fiskelever som energilager. Årsaken til at de klarer seg så lenge uten mat er et svært lavt stoffskifte og lav aktivitet som gir et lavt energibehov. Denne kunnskapen er viktig for norsk snøkrabbenæring for å sikre høyest mulig overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under fangst, transport og levendelagring. Videre viser våre teineforsøk at snøkrabbene i liten grad har mulighet til å rømme fra teinene gitt at den har en skallbredde under 9 cm og veier mindre enn 300 g. Vi har også påvist at enkelte krabber er bærer av parasitten Hematodinium sp. Hematodinium, som hos snøkrabbe kan forårsake dødelighet og dårlig kjøttkvalitet. Vi har etablert en metode for dokumentasjon av parasitten. Vi har ingen grunn til å mistenke at Hematodinium-infeksjon er et stort problem i våre farvann per dags dato.