Snøkrabbe
Snøkrabbe. Foto: Lidunn Mosaker Boge / Nofima

SnøRest

 Marin bioteknologi  

Utnyttelse av restråstoff for å sikre et bærekraftig snøkrabbefiske i Barentshavet.

Tidspunkt:1. juli 2015 – 31. desember 2018
Finansiering:RFF-Nord
Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy Whitaker

Snøkrabbe i Barentshavet er en ny marin ressurs med et økonomisk potensiale på størrelse med torsk i Barentshavet. I 2014 ble det landet 3800 tonn snøkrabbe fordelt på 10 båter. Man forventer en rask økning i fiske av snøkrabbe de neste årene, da det anslåes at snøkrabbemengden allerede er ti ganger større enn kongekrabbemengden.

Havforskningsinstituttet har antydet at den fangstbare bestanden av snøkrabbe kan komme opp i 100 000 tonn.

Det meste av fangsten prosesseres i dag om bord på grunn av lang gangavstand fra felt til mottak på land. Ved slakting av snøkrabbe sitter man igjen med et restråstoff på ca. 30 %. Ser man for seg en kommersiell fangst på 100 000 tonn vil restråstoff alene utgjøre 30 000 tonn.

For å få et bærekraftig fiske etter snøkrabbe må man fra begynnelsen i et slikt fiskeri finne løsninger for å ta vare på verdifulle marine proteiner og olje som i dag er blitt en mangelvare globalt.

Nofimas mål med dette prosjektet er å komme opp med løsninger og prosesser for å ta vare på restråstoffet til bruk i ønskede produkter. Dette er et restråstoff som med riktig håndtering kan ha like stor verdi som kjøttet til krabben.

Resultatene fra dette prosjektet sikrer store verdier til næringer i nord, samt reduserer miljømessige utfordringer for lokalmiljøet.

Les mer om:

Relatert innhold