Vitenskapelig artikkel

Gyrodactylus salaris infecting allopatric Arctic charr Salvelinus alpinus fry: an experimental study of host survival

Winger, Anja C; Primicerio, Raul; Kristoffersen, Roar; Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Fish Biology, vol. 73, p. 2198–2209, 2008

Utgiver: Academic Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1112
Elektronisk: 1095-8649

Open Access: none

Lenker:
DOI