Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-688-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina H.E.; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav

Serier : Nofima rapportserie 25/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fangst

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke for å kunne lykkes med et kommersielt fiskeri etter torsk med bruk av teine. Innledende forsøk med prototypen av teina vist at torsken var villig til å gå inn i den nye teina til Innomar både under eksperimentelle forhold i lab og under felt studier, men vi observerte også rømming fra den nye teina. Etter gjennomgang av lab-studier og feltforsøk ble vi enig om å modifisere fangståpningen i nedre kammer ved å sette inn tre kalver som hadde til hensikt å hindre fisken i å komme seg ut. Våre lab-forsøk viste at modifiseringen forbedret fangsten, og etter modifisering var det den teinen som fanget klart best i dette studiet.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen