Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-497-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehøg, Mats

Serier : Nofima rapportserie 14/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Kråkebollefôret utviklet på Fiskeriforskning er et proteinrikt fôr som gir en rask gonadevekst. Tilbakemeldingene på oppfôret kråkebolle fra markedet har vært positive når det gjelder gonadefarge, konsistens og gonadeinnhold, men det er blitt påpekt at enkelte parti kråkebolle har hatt en uønsket bitter bismak. Vi ønsket derfor å undersøke effekten av fôrsammensetning og fôringsregime på gonadekvalitet hos kråkebolle. Fôrvariantene vi undersøkte hadde forskjellig protein og karbohydratinnhold. Vi undersøkte videre ulike fôringsregimer som bestod av ulike kombinasjoner av disse fôrvariantene. Oppfôrede kråkeboller ble sammenliknet med ville da ville kråkeboller i denne sammenheng representerer den ønskede kvalitet. Etter oppfôring ble et sensorisk panel brukt til å evaluerte gonadekvalitet på tolv på forhånd definerte sensoriske egenskaper. Det var ingen signifikante forskjeller mellom forsøksgruppene med hensyn på gonadevekst. Resultatene fra den sensoriske sammenlikningen viste at forsøksgruppen som gikk på fôrvariant/fôringsregime med lavest protein/karbohydrat forhold produserte gonader som ikke var signifikant forskjellig fra ville kråkeboller. På egenskapen bitter smak var forsøksgruppen som gikk på fôrvariant/fôringsregime med høyt protein/karbohydratinnhold den eneste som skilte seg negativt fra ville. Gonadeveksten var tilfredsstillende for alle forsøksgruppene, noe som indikerer at vi med utgangspunkt i dette fôret har betydelig rom for å forbedre gonadekvaliteten ved å redusere protein/karbohydrat forholdet uten at det går på bekostning av gonadevekst.

Kontaktpersoner: