Nofima rapportserie

Mengde- og kvalitetsvurdering av kråkeboller (sjøpinnsvin) i kystnære områder i Sisimiut kommune på Grønland

Siikavuopio, Sten Ivar; Labansen, Jørgen Peter

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 11/2009

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-675-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I henhold til prosjektplanen ble det i høsten 2007 gjennomført en kartlegging og en kvalitets-vurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune. Under kartleggingen av kråkebollebestanden ble det tatt fangstprøver fra 8 forskjellige lokaliteter for å få ett overblikk over eventuelle forskjeller i kvalitet mellom de forskjellige lokalitetene. Materialet ble så bearbeidet med tanke på bestandstetthet, størrelsesfordeling og kvalitet
Kartleggingen av kråkebolleforekomsten i Sisimiut kommune viste fangstbare forekomster på enkelte av lokalitetene som ble undersøkt.