Vitenskapelig artikkel

Effects of a simulated short winter period on growth in wild caught Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) held in culture

Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Skybakmoen, Steinar; Uhlig, Christian; Haugland, Espen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 287, p. 431–434–4, 2009

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI