Vitenskapelig artikkel

Varmebehandling av snøkrabbecluster

Lorentzen, Grete; Lian, Federico; Martinsen, Gustav; Siikavuopio, Sten Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 31, p. 6–12, 2021

Utgave: 1 - Spesialutg. Snøkrabbe

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST