Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-717-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nilsen, Rune; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar

Serier : Nofima rapportserie 37/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Grønn kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) er den norske kråkebollen som har størst kommersiell verdi, og gonaden er et svært ettertraktet sjømatprodukt. Det har vært forsøkt mange forskjellige redskaper for fangst av kråkeboller, men dykking har vist seg å være den mest effektive fangstmetoden. I og med at dykking er kostnadskrevende, risikofylt og begrenset av værforhold er det ønskelig å utvikle nye fangstmetoder for kråkeboller. Innsamling ved hjelp av fjernstyrt miniubåt (ROV) kan være et alternativ til dykking. I denne rapporten har vi sammenlignet fangsteffektivitet, fangstselektivitet og overlevelse, etter fangst av kråkboller gjort av dykkere og med ROV, ved Scan Aquas lokaliteter i Forsøl i Hammerfest Kommune. Resultatene viser at fangsteffektiviteten var bedre ved dykking enn ved ROV men vi observerte likevel en positiv utvikling for ROV-fangst utover i forsøket. Når det gjelder fangstselektivitet og overlevelse etter mellomlagring var det ingen forskjell for dykking kontra ROV. Etter dette forsøket fremstår ROV som et interessant alternativ eller supplement til dykking for fangst av kråkeboller.

Kontaktpersoner: