Nofima rapportserie

Forbedring av kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske. Faglig sluttrapport

Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Haugan, Erling; Gomez, David Izquierdo; Thesslund, Tina H.E.; Hustad, Anette

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 7/2018

Antall sider: 13

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-541-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

I dag brukes det utelukkende sammenleggbare en-kammerteiner for fangst av kongekrabbe på Finnmarkskysten. Det er ingen krav om å bruke rømningsveier i teinene, men fiskerne bruker likevel rømningsveier for å prøve å selektere ut undermålskrabbe. Målet i dette prosjektet var å dokumentere effektiviteten av et ekstra seleksjonskammer sydd inn i tradisjonelle krabbeteiner, som kun undermålskrabbe hadde tilgang til. Forsøkene viste at det er mulig å forbedre seleksjon i dagens teiner. Ca. 50 % av undermålskrabbene ble «fanget» i seleksjonskammeret på det beste. I tillegg til å jobbe med to-kammerløsning, bør man også jobbe videre med alternative fluktåpninger og utforming av fluktåpning som tillater undermåls krabber å rømme ut av teinen uten å komme seg inn igjen fra dagens en-kammerteine. Det bør også jobbes med å gjøre inngangspartiet på dagens krabbeteiner mer rømningssikker, da krabber av kommersiell størrelse i dag lett kommer seg ut av inngangspartiet.