Vitenskapelig artikkel

Temperature selection and the final thermal preferendum of snow crab (Chionoecetes opilio, Decapoda) from the Barents Sea

Siikavuopio, Sten Ivar; Bakke, Snorre; Sæther, Bjørn-Steinar; Thesslund, Tina H.E.; Christiansen, Jørgen Schou

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Polar Biology, vol. 42, p. 1911–1914–4, 2019

Utgiver: Springer

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0722-4060
Elektronisk: 1432-2056

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI