Nofima rapportserie

Oppdrett av kråkeboller – veiledning for oppdretter

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 12/2009

Antall sider: 20

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-676-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten er kommet i stand etter et initiativ fra Kråkebolleprosjektet i Rogaland. Kråkebolleprosjektet i Rogaland ønsket at de undertegnede forfatterne skulle skrive en populærvitenskaplig rapport som tok for seg kunnskap og eventuell mangel på kunnskap innenfor oppdrett av Drøbak-kråkebollen. Hensikten med rapporten er å gi kunnskap til nye kråkebolle-oppdrettere. Rapporten gir en oversikt over generell kråkebollebiologi for så å summere opp kunnskap som er viktig innen oppdrett av kråkeboller som; temperatur, fôr, oppdrettsmiljøets effekt på vekst og overlevelse. Til slutt litt praktiske råd ved håndtering av kråkeboller i oppdrett.