Vitenskapelig artikkel

Effects of short-term starvation periods on flesh quality in Arctic charr (Salvelinus alpinus) in different seasons

Imsland, Albert; Roth, Bjørn; Christensen, Line Bach; Siikavuopio, Sten Ivar; Foss, Atle

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 51, p. 4022–4029, 2020

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI