Nofima rapportserie

Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold

Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 7/2020

Antall sider: 15

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-624-5

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Teinefiske har lang historie, og har vært brukt i flere tusen år, både på skalldyr og fisk. Teiner har flere positive egenskaper som fortsatt gjør den til et aktuelt redskap i moderne fiskeri. Selv om teiner pr i dag ikke har høyest kvantitet på fangstene, scorer kvalitet desto høyere. Samtidig har teiner et lavt miljøavtrykk og teinen holder fisken i live frem til ombordtaking og evt levendelevering eller prosessering. Når man utvikler nye torsketeiner er det behov for å forbedre og verifisere teinens fangsteffektivitet. Fangsteffektiviteten til teina måles i fiskens tiltrekning til teina (agn, stimuli), om fisken gå inn i teina og om den holdes i teina (fangstrate). Kritiske områder som kan påvirke fangsteffektivitet er inngangspartiet til teinen, kalven, som leder fisken inn, samt agnets plassering i teina. Videre er det interessant å kjenne til adferden til fisken inne i teina, om den blir stresset og skader seg i teina etter fangst. Statusrapporten tar for seg innledende bruk av teina, praktisk erfaring, adferdsforsøk i lab og feltforsøk under kommersielle forhold.