Vitenskapelig artikkel

Growth performance of European whitefish [Coregonus lavaretus (L.)] under a constant light and temperature regime

Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Sæther, Bjørn-Steinar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 43, p. 1592–1598–7, 2012

Utgave: 11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: none

Lenker:
DOI