Vitenskapelig artikkel

Environmental conditions required for intensive farming of Arctic charr (Salvelinus alpinus (L.))

Sæther, Bjørn-Steinar; Siikavuopio, Sten Ivar; Jobling, Malcolm

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Hydrobiologia, vol. Published ahead of print, p. 13, 2015

Utgiver: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0018-8158
Elektronisk: 1573-5117

Open Access: none

Lenker:
DOI