Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-400-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina H.E.; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

Serier : Nofima rapportserie 29/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å fremskaffe ny kunnskap om riktig temperaturbetingelser for transport og levendelagring av snøkrabbe. Våre undersøkelser viser at snøkrabbe krever lavere vanntemperaturer enn kongekrabbe. Det bør helst brukes lavere temperatur enn 2 °C, men snøkrabbe kan tåle temperaturer opp mot 5 °C for en periode. For å sikre best mulig dyrevelferd er vår anbefaling å kjøle ned vannet som tilbys snøkrabbene om sommeren og høsten når temperaturene kommer over 5 °C. Forsøkene viser at voksen snøkrabbe i kommersiell størrelse kan levendelagres i minst 2 måneder uten fôrtilgang ved temperaturregimer fra 1 til 5 C. Årsaken til at de klarer seg så lenge uten mat er et svært lave stoffskifte som gir et lavt energibehov. Denne kunnskap er viktig for norsk snøkrabbenæring for å sikre høyest mulig overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under transport og levendelagring.

Kontaktpersoner: