Vitenskapelig artikkel

The effect of continuous and intermittent feeding regimes on survival and somatic and gonadal growths of the sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

James, Philip John; Siikavuopio, Sten Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 364, p. 173–179–7, 2012

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI