Vitenskapelig artikkel

Coldwater RAS in an Arctic charr farm in Northern Norway

Skybakmoen, Steinar; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquacultural Engineering, vol. 41, p. 114–121–8, 2009

Utgiver: Elsevier

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0144-8609
Elektronisk: 1873-5614

Open Access: none

Lenker:
DOI