Vitenskapelig artikkel

Carotenoid pigmentation in relation to feed intake, growth and social interactions in Arctic charr (Salvelinus alpinus L.) from two different anadromous strains

Hatlen, Bjarne; Arnesen, Arne Mikal; Jobling, Malcolm; Siikavuopio, Sten Ivar; Bjerkeng, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Nutrition, vol. 3, p. 189–199, 1997

Utgiver: Blackwell Publishing

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1353-5773
Elektronisk: 1365-2095

Open Access: none