Nofima rapportserie

Uttesting av nytt kunstig agn til teine- og linefiske etter torsk

Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stormo, Svein Kristian

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 36/2016

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-414-2

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Målet med prosjektet var å teste ut snøkrabbe- og rekeskall som egnethet til agn i fiske etter torsk. Kunstig lineagn basert på rekeskall hadde en signifikant lavere fangstrate enn naturlig sild. Forsøkene med torsketeiner viste ingen signifikant forskjell i fangstrate mellom kunstig agn basert på rekeskall og naturlig agn (sild). Videre egner restråstoff fra snøkrabbe seg like godt som råstoffkilde i kunstig agn som rekeskall i fangst etter torsk i teine. Våre forsøk viser at det er mulig å erstatte tradisjonelt agn (sild) med kunstig fremstilt agn basert på restråstoff fra reke og snøkrabbe i teinefiske etter torsk. Det må jobbes videre med å utvikle kunstig lineagn for at det skal kunne fiske like effektivt som naturlig agn.