Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-414-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stormo, Svein Kristian

Serier : Nofima rapportserie 36/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målet med prosjektet var å teste ut snøkrabbe- og rekeskall som egnethet til agn i fiske etter torsk. Kunstig lineagn basert på rekeskall hadde en signifikant lavere fangstrate enn naturlig sild. Forsøkene med torsketeiner viste ingen signifikant forskjell i fangstrate mellom kunstig agn basert på rekeskall og naturlig agn (sild). Videre egner restråstoff fra snøkrabbe seg like godt som råstoffkilde i kunstig agn som rekeskall i fangst etter torsk i teine. Våre forsøk viser at det er mulig å erstatte tradisjonelt agn (sild) med kunstig fremstilt agn basert på restråstoff fra reke og snøkrabbe i teinefiske etter torsk. Det må jobbes videre med å utvikle kunstig lineagn for at det skal kunne fiske like effektivt som naturlig agn.

Kontaktpersoner: