Publisert 2008

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-648-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Siikavuopio, Sten Ivar; Hansen, Roy Inge

Serier : Nofima rapportserie 17/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I de områdene hvor det pågår kommersielt fiske av kongsnegl i Norge, ligger fangstfeltene langt fra mottak og prosesseringsanlegg på land. Mottaks- og prosesseringsanlegg må derfor basere seg på å motta kongsnegl som er fisket over et stort område. Allerede i en tidlig fase i oppbyggingen av en næring er derfor behovet for levende mellomlagring tydelig. I tidligere forsøk er det vist at kongsneglen har biologisk kapasitet under optimale forhold til å lagres ved høye vanntemperaturer (15 °C) i opp til 12 uker. I dag brukes det sekker for levende mellomlagring av snegl. Denne lagringsformen har fungert svært godt når temperaturene har vært lave, men svært dårlig på sommeren når temperaturene har vært høye. Bakgrunn for de nye forsøkene var derfor behovet for kunnskap som sikrer høyest mulig overlevelse under levende mellomlagring av kongsnegl ved høye temperaturer i lagringssekker. Det ble satt opp to storskalaforsøk med fokus på temperatur, vannstrøm og utforming av lagringsenhet for å se på overlevelse. Forsøkene viste at temperaturer på over 10 °C med dagens lagringsmetode vil føre til høy dødelighet. Ved å redusere lagringssekkens diameter og øke vannstrømmen klarer man å forbedre overlevelsen ved høye temperaturer.

Kontaktpersoner: