Nofima rapportserie

Sammenlikning av to modeller av kommersielle kongekrabbeteiner med tanke på fangsteffektivitet og seleksjon

Siikavuopio, Sten Ivar; Haugan, Erling; Hustad, Anette

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 32/2019

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-611-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I dag brukes det utelukkende sammenleggbare en-kammerteiner for fangst av kongekrabbe innenfor det kvoteregulerte området på Finnmarkskysten. Nofima og krabbefisker i Varanger har i en årrekke jobbet med å forbedre seleksjon og fangst- effektiviteten til dagens kongekrabbeteiner. Dette på bakgrunn av at tidligere forsøk har vist at dagens kommersielle krabbeteine i liten grad klarer å holde på stor kommersiell kongekrabbe over tid og de fanger for mye undermålskrabbe som må gjenutsettes med påfølgende risiko for skade og dødelighet. Basert på erfaring fra tidligere arbeid, er vår vurdering at næringen bør jobbe med å gjøre inngangspartiet på dagens krabbeteiner mer rømningssikker, da krabber av kommersiell størrelse lett kommer seg ut av inngangspartiet. Dette vil bidra til et mer bærekraftig fiske og forbedret økonomi for fisker. Rapporten tar for seg test og evaluering av en nyutviklet kongekrabbeteine fra firmaet Leif Henriksen (LH teina).
Det ble kjørt til sammen 9 kommersielle feltforsøk med LH teine mot Bugøynes kongekrabbe teine (BN teine) som er regnet for å være den beste på markedet blant krabbefisker i dag. LH teine hadde en gjennomsnittsfangst på 53,6 krabber per teine sammenliknet med BN teinen, med en fangst på 38,4 krabber per teine. I gjennomsnitt fanget LH teina 13 krabber i kommersiell størrelse per teine, sammenliknet med BN teine som hadde i gjennomsnitt 7,8 krabber pr teine. Videre fanget LH teinen signifikant større krabber og gav mindre andel med skade sammenliknet med BN teinen. Forsøkene så langt viser at ved å ta i bruk LH teina er det mulig og nesten doble fangsten, samtidig som den selekterer bedre på størrelse og kjønn sammenliknet med dagens BN teine.