Nofima rapportserie

Rapport/Report 15/2016 Norsk sammendrag

James, Philip John; Noble, Christopher; Siikavuopio, Sten Ivar; Sloan, Roderick; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 15/2016

Antall sider: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-372-5

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Denne rapporten gir en kortfattet innføring i kråkebolleprosjekt og ulike fangstteknikker som brukes i kråkebollefiskerier verden rundt. Prosjektet er finansiert av Northern Periphery og Arctic Programme (NPA), etterfulgt av en oppsummering. Rapporten gir også en oversikt over omfanget av de ulike fangstteknikker i ulike land rundt om i verden. Dagens status for fiskeri- og fiskemetoder er beskrevet for NPA-land (Norge, Island, Grønland og Irland). En kort beskrivelse av historien til prosessering av kråkebollerogn i Norge er også inkludert i rapporten. Til slutt er de faktorer som bidrar til å definere optimale kråkebollefisketeknikker for et gitt land og selskap skissert. Effekten av en fisketeknikk vil avhenge av en rekke av disse faktorene og samspillet mellom dem. I neste NPA-rapport vil det bli gjennomført en kost-/nytteanalyse for hver av de deltakende partnerne i neste prosjekt for å finne ut hvilken fiskemetode som er mest effektiv.