Nofima rapportserie

Mellomlagring av levende kongsnegl (Buccinum undatum). Effekt av lagringstemperatur på overlevelse og kvalitet

Publikasjonsdetaljer