I dette prosjektet skal Nofima blant annet måle effektene av sameksistens mellom fiskeri- og havbruksnæringene i Arktis.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. aug 2020

Slutt

31. jul 2024

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Prosjektet ledes av Luke (Natural Resources Institute Finland), Norske deltakere er Nofima, Norce Nina og Magma Geopark AS. Det er i tillegg 16 andre organisasjoner fra 10 land.

Økende global konkurranse om naturressurser gir store utfordringer for Arktis. Økt interesse for gruvedrift og masseturisme, sammen med intensivering av næringer som havbruk og skogbruk, fører til konkurranse og konflikt om arealbruk. Samenes tradisjonelle reindrift og kultur utfordres også av industriaktivitet.

Landene i nordområdene opplever mange av de samme utfordringene. 22 partnere fra til sammen 11 land i Arktis går sammen for å finne nye og bedre løsninger for en bærekraftig utvikling lokalt.

Over 20 lokalsamfunn, såkalte hubs, skal studeres på nært hold for å finne ut hvordan disse blir påvirket økonomisk, kulturelt, sosialt og miljømessig. Kvalsund, Kirkenes og Svalbard er blant disse.

Nofimas rolle

Nofima tildeles over fem millioner kroner i det 4-årige prosjektet. Forskerne skal blant annet teste ut ny fangst- og overvåkningsteknologi for villfisk, spesielt torsk og sei, som oppholder seg rundt oppdrettsmerder i Finnmark.

– Villfisk som tiltrekkes merder på grunn av fôring blir ofte sett på som et problem og en uønsket byrde. Men fisken er egentlig en ressurs som vi kan og burde utnytte bedre, sier seniorforsker Roy Robertsen.

Se opptak av seminarer

21. juni 2023

21. juni 2023 arrangerte forskerne et seminar om sameksistens, dialog og regional utvikling i Arktis med fokus på Finnmark. Seminaret fant sted i Kirkenes.

5. mai 2022

5. mai 2022 arrangerte forskerne et seminar om sameksistens, dialog og regional utvikling i Arktis med fokus på Finnmark. Seminaret fant sted i Bugøynes.

Publikasjoner