Hvordan skal vi leve sammen i Arktis, når mange ulike interesser kjemper om å bruke de samme arealene? Bilde tatt i Flakstadvåg på Senja. Foto: Lidunn Mosaker Boge / Nofima

Bærekraftig utvikling av kystsamfunn i Arktis

Arctic hubs

 Næringsøkonomi  

I dette Horisont 2020-prosjektet skal Nofima blant annet måle effektene av sameksistens mellom fiskeri- og havbruksnæringene i Arktis.

Tidspunkt:1. august 2020 – 31. juli 2024
Finansiering: Horisont 2020
Finansiør:EU
Samarbeid:Prosjektet ledes av Luke (Natural Resources Institute Finland), Norske deltakere er Nofima, Norce Nina og Magma Geopark AS. Det er i tillegg 16 andre organisasjoner fra 10 land.
Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Økende global konkurranse om naturressurser gir store utfordringer for Arktis. Økt interesse for gruvedrift og masseturisme, sammen med intensivering av næringer som havbruk og skogbruk, fører til konkurranse og konflikt om arealbruk. Samenes tradisjonelle reindrift og kultur utfordres også av industriaktivitet.

Landene i nordområdene opplever mange av de samme utfordringene.

22 partnere fra til sammen 11 land i Arktis går sammen for å finne nye og bedre løsninger for en bærekraftig utvikling lokalt. Over 20 lokalsamfunn, såkalte hubs, skal studeres på nært hold for å finne ut hvordan disse blir påvirket økonomisk, kulturelt, sosialt og miljømessig. Kvalsund, Kirkenes og Svalbard er blant disse.

Nofimas rolle

Nofima tildeles over fem millioner kroner i det 4-årige prosjektet. Forskerne skal blant annet teste ut ny fangst- og overvåkningsteknologi for villfisk, spesielt torsk og sei, som oppholder seg rundt oppdrettsmerder i Finnmark.

– Villfisk som tiltrekkes merder på grunn av fôring blir ofte sett på som et problem og en uønsket byrde. Men fisken er egentlig en ressurs som vi kan og burde utnytte bedre, forklarer seniorforsker Roy Robertsen.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker