Vitenskapelig artikkel

Effect of starvation on the survival, injury, and weight of adult snow crab, Chionoecetes opilio

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; James, Philip John; Lorentzen, Grete

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 50, p. 550–556, 2019

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI