Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-507-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Dale, Trine; Siikavuopio, Sten Ivar; Aas, Kåre

Serier : Nofima rapportserie 24/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Høsting av kråkeboller til oppfôring eller direkte salg har potensiale til å bli en ny næring for kystnorge. I dag benyttes kun dykking under innfanging av kråkeboller. Dykking som fangstmetode er relativt dyrt og vær- og sesongavhengig. Alternative fangstteknikker som bruk av passive redskap er lite utprøvd. Målet med dette prosjektet er utprøving av passive redskaper til innfanging av kråkeboller. To konseptuelt ulike felletyper ble testet ut. ”Synkenot” er en sirkulær felle med flatemål på ca 1 m2. Fellen består av to halve ringer av armeringsjern som er hengslet sammen til å danne en sirkel. Sirkelen er trukket med notlin. Når fellen ligger på bunnen er den helt flat, men klapper sammen i hengslet som en pose når den trekkes opp. ”Teine” er utformet som en eske på 0.9x0.6x0.15m, og er laget av revenetting. Konseptet ”Synkenot” fanger gjennomgående bedre enn ”Teine”. ”Synkenot” har i tillegg flere andre fordeler som at konstruksjonen har lav vekt og fellen er meget lett å stable på liten plass. Man må regne med en del bifangst både av andre pigghuder og snegler med begge felletyper. På bakrunn av denne undersøkelsen virker ”Synkenot” konseptet det mest interessante å gå videre med.

Kontaktpersoner: