Vitenskapelig artikkel

Is the winter period a severe bottleneck of anadromous riverine Arctic charr parr?

Siikavuopio, Sten Ivar; Knudsen, Rune; Winger, Anja C; Kristoffersen, Roar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Ecology of Freshwater Fish, vol. 18, p. 126–131, 2009

Utgiver: Munksgaard Forlag

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0906-6691
Elektronisk: 1600-0633

Open Access: none

Lenker:
DOI