Vitenskapelig artikkel

Effects of restricted feeding regimes on growth and feed conversion on juvenile green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip John; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; Dale, Trine

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 43, p. 1515–1519–5, 2012

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: none

Lenker:
DOI