Vitenskapelig artikkel

Effect of chronic ammonia exposure on growth in juvenile Atlantic cod

Foss, Atle; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar; Evensen, Tor Hatten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 237, p. 179–189, 2004

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI