Vitenskapelig artikkel

Enhanced growth of farmed Arctic charr (Salvelinus alpinus) following a short-day photoperiod

Gunnarsson, Snorri; Imsland, Albert; Siikavuopio, Sten Ivar; Árnason, Jón; Gústavsson, Arnþór; Thorarensen, Helgi

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 350, p. 75–81–7, 2012

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI