Vitenskapelig artikkel

Status of Arctic Charr (salvelinus alpinus) Farming in Norway, Sweden and Iceland

Sæther, Bjørn-Steinar; Siikavuopio, Sten Ivar; Thorarensen, Helgi; Brännäs, Eva

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Ichthyology : A Translation of Voprosy Ikhtiologii, vol. 53, p. 833–839, 2013

Utgiver: Maik Nauka/Interperiodica

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0032-9452
Elektronisk: 1555-6425

Open Access: none

Lenker:
DOI