Nofima rapportserie

Vannbehov hos Drøbak-kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) i oppdrett- effekt av temperatur, kroppsstørrelse og fôring

Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Mortensen, Atle

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 10/2002

Antall sider: 23

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-492-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Nødvendig vanntilførsel er en grunnleggende faktor i planlegging og dimensjonering av et landbasert oppdrettsanlegg for kråkeboller. Systematiske undersøkelser av vannbehovet til kråkeboller er ikke gjort tidligere. I dette arbeidet er vannbehovet til tre størrelsesgrupper av kråkeboller, holdt under 6 forskjellige temperaturregimer undersøkt. I tillegg er det gjort innledende studier av kråkebollenes krav til vannkvalitet.