Jeg er ansatt som forsker ved Nofima i Tromsø og er utdannet Fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø. Mitt interessefelt og arbeid spenner over en rekke områder og da gjerne i sterk tilknytning til næringsrelaterte problemstillinger både innfor villfisk- og oppdrettsnæringen. Problemstillinger rundt handtering av levendefisk og kvalitet knyttet opp mot fangst og slakting av fisk har alltid vært et viktig område.

+47 907 69 321

+47 77 62 90 65

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin