Vitenskapelig artikkel

Slaughter stress, postmortem muscle pH and rigor development in farmed Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kristoffersen, Silje; Tobiassen, Torbjørn I; Steinsund, Victoria; Olsen, Ragnar Ludvig

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food science & technology, vol. 41, p. 861–864, 2006

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-5423
Elektronisk: 1365-2621

Open Access: none

Lenker:
DOI