Nofima rapportserie

Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3

Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Christopher; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn I

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 44/2011

Antall sider: 38

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-928-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I prosjektet er det gjennomført en lang rekke forsøk og tester, fra merd og helt frem til ferdig filet, ved både lave og høye slaktetemperaturer, internt hos Marine Harvest og ved personell fra Nofima og Havforskningsinstituttet. Myk filet, spalting og hvordan forløpet av rigor mortis påvirkes av pumping og behandling av fisken har vært sentralt i prosjektet. Ulike muskelgrupper hos laks blir dødsstive til ulike tidspunkt. Det er vist at kvalitetsproblemer kan oppstå hvis fisken blir behandlet (pumpet og sløyd) i rigor mortis. Det er en sammenheng mellom rigor mortis og kvalitetsproblemer som spalting og myk filet. Transport, håndteringsmetoder og prosesseringsteknikker kan forbedres. Det er bedre å pumpe fisk til buffer på land så tidlig som mulig og kvaliteten blir minst like god som når fisken holdes ombord i båten.
Marine Harvest har etablert klare og presise rutiner for oppdretterne som skal levere fisk, særlig i forhold til trenging under pumping.