Publisert 2008

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-647-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Kristiansen, Frank

Serier : Nofima rapportserie 16/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Nofima har utført målinger på torsk og hyse i Hammerfest og Båtsfjord som grunnlag for å beregne følgende fem omregningsfaktorer: Omregningsfaktor 1: Mellom usløyd fisk og sløyd fisk med hode Omregningsfaktor 2: Mellom usløyd fisk og sløyd hodekappet fisk Omregningsfaktor 3: Mellom sløyd fisk med hodet på og sløyd hodekappet fisk Omregningsfaktor 4: Mellom sløyd fisk med hodet på og fisk uten ørebein Omregningsfaktor 5: Mellom sløyd hodekappet fisk og fisk uten ørebein I tillegg til de nye målingene som Nofima utførte er det også gitt tilgang til data fra målinger på usløyd og sløyd torsk og hyse utført tidligere av Fiskeridirektoratet. Beregninger basert på hele datamaterialet fra Nofima og Fiskeridirektoratet gir omregningsverdier for de aktuelle faktoren som vist i tabellen nedenfor: Torsk Hyse Omregningsfaktor 1 1,156 1,135 Omregningsfaktor 2 1,501 1,390 Omregningsfaktor 3 1,279 1,226 Omregningsfaktor 4 1,437 1,374 Omregningsfaktor 5 1,154 n.d.

Kontaktpersoner: